Jesteś tutaj |QM

Zarządzenie Jakością

System zarządzania jakością w grupie Bopp & Reuther Messtechnik bazuje na ISO 9001:2008 i reguluje zarządzanie jakością we wszystkich procesach planowania i realizacji urządzeń technologicznych i urządzeń pomiarowych od zapytania ofertowego po dostawę i uruchomienie u Klienta jak również we wszystkich wspierających ich procesach. Procesy te stanowią podstawę ustrukturyzowanej realizacji  zlecenia.

Wysoka jakość naszych usług osiągana jest poprzez konsekwentne planowanie, systematyczne monitorowanie i kontrolę wszystkich zasobów i działań w procesach opracowywania zapytań / ofert aż do dostarczenia do Klienta.

Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, procesów i usług osiągane jest z jednej strony poprzez badania i ocenę skuteczności systemu zarządzania jakością, z drugiej zaś poprzez wykorzystanie twórczego potencjału naszych współpracowników przez systemy ciągłego doskonalenia. 

 

Certyfikaty

ISO 9001:2008

Dyrektywa 97/23/WE (Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych)

Certyfikat WHG

Do pobrania
"Document System"