Przemysł stoczniowy

Firma Bopp & Reuther Messtechnik GmbH jest od wielu dziesięcioleci kompetentnym partnerem
dla budownictwa okrętowego i stoczni w zakresie techniki pomiaru przepływów.


Przepływomierze znajdują najbardziej różnorodne zastosowania na statkach.  


Przyjmowanie paliwa na statek począwszy od oleju napędowego (DO) po oleje ciężkie (HFO), dla dużych przepływów aż do 1000 m³/h

wykorzystywane są tu m.in.:      
przepływomierze owalno-kołowe typoszeregu OaPkompaktowe urządzenie pomiarowe T.O.K.A.


Pomiar zużycia paliwa na statkach
Wewnętrzne pomiary zużycia do monitorowania zużycia paliwa w silnikach wysokoprężnych

wykorzystywane są tu m.in.: 
przepływomierze owalno-kołowe typoszeregu OaP, OI     


Pomiary olejów smarnych
Wewnętrzne pomiary zużycia

wykorzystywane są tu m.in.:
przepływomierze owalno-kołowe typoszeregu Flowal®


Właściwości przepływomierzy owalno-kołowych

• szeroki zakres temperatur i lepkości
• wykonania dopuszczone do legalizacji 
• bardzo kompaktowa budowa nie wymagająca rur wlotowych i wylotowych
• nieczułe na wahania ciśnienia i wibracje
• posiadają certyfikat Lloyd Register (OaP, Ol)