Przemysł spożywczy

Firma Bopp & Reuther Messtechnik GmbH jest od wielu dziesięcioleci kompetentnym partnerem przemysłu spożywczego oferując optymalne rozwiązania dla najróżnorodniejszych zastosowań
w tej gałęzi przemysłu.


Dozowanie

Nasze przetworniki magnetyczno-indukcyjne typoszeregu MID-MDS nadają się idealnie dla producentów maszyn pakujących, którym oferują optymalne rozwiązanie dla wymagających precyzji i wiarygodnych zadań dozowniczych.

Zdolność do dozowania nawet ekstremalnie małych ilości w krótkim czasie, kompaktowa budowa urządzenia oraz wykorzystanie w nim najnowocześniejszej techniki jak i posiadane dla niego dopuszczenie 3A oto tylko niektóre z najważniejszych cech naszego urządzenia. 


Soki owocowe, cukrownie, produkcja etanolu, procesy fermentacyjne

W naszym gęstościomierzu typoszeregu DIMF  odnajdą użytkownicy najbardziej właściwy produkt
do optymalnego wykorzystania w branży soków owocowych, cukrowni, produkcji etanolu i w procesach fermentacyjnych.  
Przy mieszaninach binarnych istnieje możliwość pozyskania stężenia składników głównych z gęstości
i temperatury. Przetworniki elektroniczne umożliwiają udostępnienie użytkownikowi - w zależności od zastosowania np. w °Brix, °Plato, stężenie masy w % lub stężenie objętości  w % w formie  wyświetlanej informacji i sygnału wyjściowego.


Zastosowania indywidualne  

Przepływomierze owalno-kołowe typoszeregu Flowal® OR, OF nadają się idealnie do pomiaru ilości np.
przy dozowaniu nadtlenku wodoru.


Zastosowanie odpowiedniego wykończenia powierzchni, właściwy dobór materiałów, używanie dopuszczonych przez FDA materiałów uszczelniających jak również zachowanie najwyższych standardów jakościowych to jedne z zasadniczych wymogów przemysłu spożywczego, które konsekwentnie przestrzegamy na każdym etapie produkcji - od projektowania po montaż urządzeń.