Nafta i Gaz

Firma Bopp & Reuther Messtechnik GmbH znana jest w przemyśle naftowym i gazowym od wielu dziesięcioleci jako kompetentny partner w technice pomiaru przepływów oraz technice pomiaru ilości. 


Instalacje przeładowcze dla przemysłu naftowego

• załadunek i rozładunek samochodów cystern
• załadunek wagonów cystern
• załadunek i rozładunek statków
• instalacje mieszalnicze   
    
Urządzenie pomiarowe składa się m.in. z:
przepływomierza owalno-kołowego typoszeregu OaP, typoszeregu Ol, w połączeniu z separatorem gazu, filtrem i  przelicznikiem temperatury
elementy montowane w zestaw (na płozach) 


Pomiary dla baz paliw dokonywane podczas wprowadzania i wyprowadzania paliw do i z magazynu 

Kompaktowe urządzenie pomiarowe T.O.K.A. dla dokonywania pomiarów rozliczeniowych wprowadzanych
na magazyn i z niego pobieranych takich paliw jak: oleje opałowe, diesel oraz biodiesel do max. 1.200 l/min

Właściwości
• technika pomiarowa dla rozliczeń
• dyrektywa MID
• sterowanie programowe
• zarządzanie danymi Klientów i pojazdów
• interfejsy do systemów nadrzędnych


Systemy pomiarowe do rurociągów

• Pomiar ilości o przepływu cieczy i gazów płynnych
    -  w celach rozliczeniowych
    -  w celu sterowania procesami
• rozpoznawanie produktów i pomiary jakościowe
• gotowe do użycia kompaktowo zbudowane jednostki
• sterowanie i wizualizacja

Na urządzenie pomiarowe składają się obok przepływomierza owalno-kołowych typoszeregu OaP
lub przepływomierza turbinowego typoszeregu RQ także niezbędna armatura, filtr, separator gazów, instrumenty wskazujące ect. oraz fragmenty rurociagów. Wzorcowanie przepływomierzy wykonywane jest w firmie
na dopuszczonych do przeprowadzania kalibracji stanowiskach kontrolnych, o wydajności do 1.200 m3/h.


Wspólnie z naszą specjalistami jesteśmy w stanie zaoferować Państwu
nie tylko optymalne pojedyncze komponenty ale i gotowe systemy pomiarowe.