Elektrownie i elektrociepłownie

Firma Bopp & Reuther Messtechnik GmbH jest już od wielu dziesięcioleci kompetentnym partnerem
dla branży energetycznej w zakresie techniki pomiaru przepływów.

Możliwość zastosowań naszych urządzeń rozciąga się przy tym od:


Pomiarów odbiorczych olejów opałowych przy przyjmowaniu ich na magazyn,
kontroli dostarczonych ilości podczas magazynowania

wykorzystywane są tutaj m.in.: 
przepływomierz owalno-kołowy typoszeregu OaPkompaktowy system pomiarowy T.O.K.A.    


Po pomiary zużycia w spalarniach

Mediami są tu oleje opałowe i oleje ciężkie do temperatury medium 150°C i lepkości w granicach od 6-50 mPa.s. Mierzone jest zużycie palnika przez  tworzenie różnicy przepływów na przewodzie zasilającym i na powrocie przewodu obiegowego w celu uzyskania optymalnej regulacji palnika i monitorowania zużycia paliwa.

wykorzystywane są do tego m.in.:
przepływomierz owalno-kołowy typoszeregu OaP, typoszeregu Ol    


Właściwości przepływomierzy owalno-kołowych

• szeroki zakres temperatur i lepkości
• wykonania dopuszczone do legalizacji
• posiadają dopuszczenie SIL 2